Vigtige links: Kalender og driftsoversigt | Klarforsyning/affaldskalender | Klarforsyning/sorteringsguide

 

Brug aldrig toilettet som skraldespand

 

Til ejerne: Ordinær generalforsamling Tirsdag 25. april 2017 kl. 19:00 i Greve Borgerhus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Advokat Bendt Vangshardt

i hænde senest onsdag 5. april 2017. Dagsorden m.v. udsendes 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Bestyrelsen har opstillet en papcontainer, som tømmes hver anden uge.

Det er vigtigt, at denne container alene anvendes til pap, der er sammenslået. 

 

Storskrald ved fortovsindsamlingen afhentes tirsdag den 16. maj 2017

 

Haveaffald ved fortovsindsamlingen afhentes tirsdag den 16. maj 2017.

 

Husk at sætte storskraldet ud aftenen før - og husk - hvis ikke det er sorteret, afhenter kommunen ikke storskraldet.

 

Intet storskrald i sorte plastsække. 

Haveaffald i papirsække - se sorteringsguide øverst denne side.

 

Ikke afhentet storskrald vil blive fjernet af Foreningen på ejerens/lejerens regning.

 

  

 

Ejerforeningen Engbjergparken © 2017

Administrator: Advokat Bendt Vangshardt, Gl. Køge Landevej 314 B, 2650 Hvidovre