Vigtige links: Kalender og driftsoversigt | Klarforsyning/affaldskalender | Klarforsyning/sorteringsguide

 

Til orientering kan vi oplyse at Greve Kommune i går har opsat 8 fælder langs åen ud for vores bebyggelse.

Derved vil man konstatere, om der er stor aktivitet derfra. Altså om de rotter der er set i vort område

kommer fra åen.

Vi får en tilbagemelding på resultaterne af dette tiltag i uge 45 og vil holde jer orienteret om resultatet.

 

Læs om de nye muligheder på yousee.dk/fremtidenstv 

 

Brug aldrig toilettet som skraldespand! Kun 3 ting i dit lokum - Lort-pis og papir.

Danske Forsyninger præsenterede kampangen i forbindelse med vandets dag den 22. marts 2017.

 

 

Bestyrelsen har opstillet en papcontainer, som tømmes hver anden uge.

Det er vigtigt, at denne container alene anvendes til pap, der er sammenslået. 

 

Storskrald ved fortovsindsamlingen afhentes tirsdag den 17. oktober 2017

 

Haveaffald ved fortovsindsamlingen afhentes tirsdag den 17. oktober 2017.

 

Husk at sætte storskraldet ud aftenen før - og husk - hvis ikke det er sorteret, afhenter kommunen ikke storskraldet.

 

Intet storskrald i sorte plastsække. 

Haveaffald i papirsække - se sorteringsguide øverst denne side.

 

Ikke afhentet storskrald vil blive fjernet af Foreningen på ejerens/lejerens regning.

 

  

 

Ejerforeningen Engbjergparken © 2017

Administrator: Advokat Bendt Vangshardt, Gl. Køge Landevej 314 B, 2650 Hvidovre